Головне меню

EN | RU | UK

На головну

1. Порівняння різних технологій СКБД

Меню разділу
1. Порівняння різних технологій СКБД.
Популярно ...
Наверх сторінки
Популярно

В усі часи будь-яка організація мала потреби у зберіганні, поширенні та обробці інформації. Сукупність ресурсів, що дозволяють робити це всередині організації, називають інформаційною системою, а СКБД є її невід'ємною частиною. Життєвий цикл БД нерозривно пов'язаний з життєвим циклом інформаційної системи. Він складається з наступних етапів: планування та розробка БД, формулювання вимог до системи, збір і аналіз вимог користувачів, проектування БД, розробка прикладних програм, створення прототипів, реалізація, конвертація і завантаження даних, тестування, експлуатація та супровід. Залежно від масштабів проекту деякі етапи можуть опускатися.

З розвитком доступних технологій розвивалися методи зберігання і управління даними, які використовуються в інформаційних системах організацій від картотек до сучасних СКБД архітектури клієнт-сервер. Коротко їх еволюцію можна описати так: ручні картотеки - файлові системи - сучасні СКБД.

Перші ручні картотеки археологи датують приблизно 3300 - 3000 роками до нашої ери. Це були зібрані в ящики глиняні таблички. Належать ці бази даних Шумерської цивілізації, яка процвітала в південній Месопотамії між річками Тигр і Євфрат на території сучасного Іраку. Отже сьогодні базам даних більше ніж 5000 років. Ви здивуєтеся, але принцип роботи ручних картотек з до тепер не змінився. Вони досі справляються з обробкою інформації для випадків, коли необхідно лише зберігати і вилучати велику кількість даних. Однак, якщо Вам необхідно встановити перехресні зв'язки між даними або виконати їх обробку за для отримання будь яких відомостей, то ручні картотеки виявляться неефективними.

Початком комп'ютерної ери баз даних можна вважати 1968 рік, коли почалося використання першої файлової системи «George 3». Зверніть увагу на скільки малий відрізок часу між 1968 роком і сьогоднішнім днем в порівнянні з більш ніж 5000 років історії баз даних. Але ж файлові системи були всього лише першою спробою комп'ютеризувати відомі всім ручні картотеки. При цьому був використаний децентралізований підхід до зберігання та обробки даних. Це означає, що всередині організації кожен відділ залучав фахівців з обробки даних для роботи з інформацією всередині відділу. Це призводило до великих труднощів при отриманні об'єктивної картини результатів роботи всієї організації. Більш детально недоліки файлових систем для зберігання та обробки даних наведені в лекції.

Ці труднощі призвели до стандартизації наборів логічно пов'язаних даних і їх описів задля спільного використання. Так з'явилися перші бази даних, які ще називають набором інтегрованих записів з самоописом. Саме з цього моменту ряд термінів, що описують структури баз даних стають загальноприйнятими: опис даних називається системним каталогом (system catalog) або словником даних (data-dictionary), а самі елементи опису прийнято називати метаданими (meta-data), тобто "даними про дані". Саме наявність самоопису даних забезпечує незалежність між прикладними програмами і даними (program-data independents).

Наступним кроком стала стандартизація мовних і програмних засобів для створення, ведення і сумісного використання БД багатьма користувачами. Таку сукупність тепер звично називають системою керування базами даних (СКБД). Вона складається з сервера, клієнтів і бізнес-правил. Можна коротко описати взаємодії перерахованих частин СКБД: сервер обробляє запити клієнтів відповідно до бізнес-правил. Більш детально дивіться в лекції.

Місце положення частин СКБД відносно один одного визначає її архітектуру. Першим рішенням була архітектура «файл-сервер». По суті це розміщення БД і прикладних програм (сервер і додатки клієнта), що займаються її обробкою, на комп'ютері, який доступна всім зацікавленим користувачам організації. Таким чином, всі клієнти отримали доступ до даних, через єдиний інтерфейс користувача з своїх персональних комп'ютерів. Зберігання прикладних програм, що займаються обробкою даних, на комп'ютерах клієнтів не отримала широкого поширення, через складнощі в обслуговуванні таких систем. При зміні версії прикладної програми клієнта було необхідно її змінювати на великій кількості робочих місць.

Недоліки архітектури СКБД «файл-сервер» стали поштовхом до створення і розвитку архітектури СКБД «клієнт-сервер». На відміну від архітектури СЛБД «файл-сервер» вона не дає можливостей прямого доступу до БД додаткам клієнта. Існує дворівнева і трирівнева моделі архітектури «клієнт-сервер». Взаємодія сервера баз даних і прикладної програми-клієнта описана в лекції.

© Куваєв Я.Г., 2005—2021.

Всі права захищені.

Вся інформація, яка розміщена на цьому веб-сайті, призначена тільки для персонального використання і не підлягає подальшому відтворенню і/або поширенню в будь-якій формі, інакше як за письмовим дозволом Автора.