Головне меню

EN | RU | UK

На головну

1. Порівняння різних технологій СКБД

Меню розділу
1. Порівняння різних технологій СКБД.
Основи
Наверх сторінки
Основи

База даних (БД) – це сумісно використовуваний набір логічно зв'язаних даних та їх описів, призначений для задоволення інформаційних потреб організації.

Система керування базами даних (СКБД) – це сукупність мовних і програмних засобів, які призначені для створення, ведення і сумісного використання БД багатьма користувачами.

Інформаційна система – ресурси, які дозволяють збирати, корегувати та поширювати інформацію для задоволення інформаційних потреб організації.

Сервер – програмно-апаратний комплекс, який обробляє запит.

Клієнти – додатки, що забезпечують графічний або інший інтерфейс з користувачем.

Бізнес-правила – це процедури керування, які визначають, як клієнт повинен отримувати доступ і маніпулювати даними на сервері.

Сервер баз даних – це додаток, що обробляє запити клієнтів до баз даних відповідно до бізнес-правил.

© Куваєв Я.Г., 2005—2021.

Всі права захищені.

Вся інформація, яка розміщена на цьому веб-сайті, призначена тільки для персонального використання і не підлягає подальшому відтворенню і/або поширенню в будь-якій формі, інакше як за письмовим дозволом Автора.